Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Ki van jelen?

Oldalainkat 35 vendég és 0 tag böngészi

Szolgáltatásaink

Könyvtári szolgáltatásaink:

Könyvtárunk célja, hogy minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz, érvényesüljön a „bárhonnan, bármit" elve.

A könyvtár szolgáltatásai bővülnek, átalakulnak, változnak egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint.

Alap- és kiegészítő szolgáltatásaink:

• Kölcsönzés: Könyvek, magazinok, közéleti lapok, hanglemezek, CD-k, videofilmek, hangoskönyvek

• Olvasóterem helyben használata: az olvasótermi övezetben, helyben használható a kézikönyvtári állomány, az időszaki kiadványok, folyóiratok, napilapok, valamint az ismeretterjesztő CD-ROM-ok

• Számítógépes adatbázisokból is tájékozódhatnak az érdeklődők (jogtár, pressdoc, Magyar Nemzeti Bibliográfia, stb.)

• Közhasznú információk szolgáltatása: szaknévsorok, továbbtanulási- és idegenforgalmi tájékoztatók, önkormányzati rendeletek stb.

• Tájékoztatás, irodalomkutatás: a tájékoztató könyvtárosok készséggel állnak az olvasók rendelkezésére, irodalomjegyzéket, bibliográfiát állítanak össze az igényelt témában

• Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti, feltárja és rendszerezi a város és városkörnyék múltjával és jelenével kapcsolatos könyveket, elektronikus és audiovizuális dokumentumokat, kéziratokat, szakdolgozatokat, napilap- és folyóiratcikkeket stb.

• Könyvtárközi kölcsönzés: könyvtárunkból hiányzó vagy kölcsönzés alatt lévő könyveket (cikkmásolatokat, tanulmányokat) postai úton kérünk meg más könyvtárakból.

• Fénymásolás: a könyvtári dokumentumokról, térítés ellenében másolatot készítünk továbbá lakossági fénymásolást, faxküldést és fogadást végzünk

• Csoportos foglalkozások gyermekeknek, fiataloknak: igény esetén óvodai, általános iskolai, középiskolai tanulócsoportok számára könyvtárhasználati- és egyéb tematikus foglalkozásokat, rendhagyó irodalomórákat szervezünk

• Rendezvények: évfordulókhoz és egyéb alkalmakhoz kapcsolódóan gyakran szervezünk író-olvasó találkozókat, előadóesteket, kiállításokat. Helyet adunk és magunk is szervezünk városi szavalóversenyeket

• Könyvárusítás: könyvtárunkban folyamatosan megvásárolhatók a helyi megjelenésű (pl. Művelődési Központ, Dráva Múzeum) kiadványok, a selejtezés (avulás, duplumok) során feleslegessé vált könyvek, valamint a könyvkiadók, könyvterjesztõk alkalmi akciós kínálatai

• NAVA-Pont: könyvtárunkban elérhetőek a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) szolgáltatásai: a földi műsorszórók által kötelespéldányként beszolgáltatott anyagok és digitalizált filmek és filmhíradók a Magyar Nemzeti Filmarchívum gyűjteményéből.

• Számítógép és internet használat: a lakossági számítógép használat céljára 12 munkaállomás áll rendelkezésre, alkalmanként fél- egy óra időtartamban. A számítógépes szolgáltatást 16 éven felüliek térítési díj ellenében vehetik igénybe. A számítógép használathoz kötődő járulékos szolgáltatások (nyomtatás, szkennelés, CD- és DVD-írás) díjkötelesek. Pályázati forrásból eddig közel 500 fő vett részt ingyenesen lakossági internet tanfolyamon.