Bélavár

 

 

Bélavár

 

2007.

1992-ben elkészült óvoda tetőterében a házasságkötő terem mellett kapott helyet a könyvtár, együtt az internet hozzáférést biztosító teleházzal. 2007 áprilisától új könyvtáros látja el a könyvtári és teleházi feladatokat. A könyvtár állománya a Megyei és Városi Könyvtár által kihelyezett letétből, valamint saját dokumentumokból áll. 2007. áprilisában a könyvtár számára szerzett gépet kiszállítottuk és beüzemeltük. 2007 májusában állományellenőrzést hajtottunk végre. A könyvkeretet felhasználva sok új könyvhöz jutottak.

 

2008.

2008-ban új könyvtárost neveztek ki a könyvtári és teleházi feladatok ellátására. Az alapfokú könyvtárosi tanfolyam elvégzése után további szakmai segítséget nyújtottunk az olvasószolgálati feladatok ellátáshoz.

Tavasszal a vízvári könyvtárral együtt szerveztük meg Kovács József László (ex-100 Folk Celsius) és P. Nagy Ferenc (ex-Tolcsvay) gyermekműsorát, amelyen a bélavári óvodások is részt vettek. Ősszel Béresné Simon Erika tartott interaktív játékos foglalkozást az óvodásoknak.

 

2011.

 

Állománygyarapodás (2007-2011) 725 db 1.405.411 Ft

 

 

Működési és forgalmi adatok

2007 2008 2009 2010 2011

Regisztrált használók (fő)

35

49

52

50

54

Személyes könyvtárhasználat (alkalom.)

419

815

859

879

848

Ebből internet használat (alkalom.)

31

454

600

490

558

Kölcsönzött dokumentum (db)

367

458

298

342

256

Számítógép a használóknak (db)

3

3

Internetes számítógép a használóknak (db)

3

3

Nyitvatartási órák száma egy átlagos héten (óra)

6

6

Helyben lévő állomány (db)

2554

2823

Szolgálandó közönség lélekszáma január 1.-én (fő)

420

354