Országos szolgáltatások

 

Magyar Országos Közös Katalógus és Országos Dokumentumellátási Rendszer

MOKKA-ODR

Kattintson a következő linkre:  ODR  

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)

Az ODR a könyvtári ellátás központja, szíve, 1998-ban kezdte meg működését.  Ez alkotja azt a belső, szétsugárzó kört, ahonnan a könyvtári ellátásban bárhol részt vevő, bármilyen fenntartású, nyilvános vagy nem nyilvános könyvtár használója is részesülhet a dokumentumszolgáltatásban.

Országos, tehát az ország egész területére, a különböző nagyságú településekre, megyeszékhelyekre és kistelepülésekre egyaránt kiterjed.

Dokumentum - ellátási, tehát nemcsak könyvet, hanem minden információhordozót magában foglaló ellátás, más szóval szolgáltatás. És ami a szolgáltatás egységét adja, a rendszer.

Rendszer, hiszen egy-egy könyvtár támogatásakor a minisztérium nem egy-egy könyvtárnak adja a dokumentumokat és technikai berendezéseket, hanem az adott könyvtár gyűjteménye és technikai potenciálja növelésével az egész rendszernek, amelynek feladata az ország ellátása.

 

Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK

 A Magyar Elektronikus Könyvtár az Ország első számú virtuális könyvtára. Fenntartója az Országos Széchényi Könyvtár.

Csak magyar nyelvű vagy magyar illetve közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak itt helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is. 

 Kattintson a következő linkre: MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár 

 

Nemzeti Audiovizuális Archívum - NAVA

A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2,M3, M4, M5 Duna, RTL Klub, TV2, ATV, HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók rádió.

A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a kulturális örökség részeinek megőrzését. A NAVA különlegessége, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít a törvény szabta kereteken belül – archívumának adatbázisa szabadon kereshető, a benne található műsorok teljes terjedelmükben pedig az úgynevezett NAVA - pontokon (amelyek a könyvtárakban, iskolákban stb. elérhető terminálokat jelent) tekinthetők meg.

Kattintson a következő linkre: Nemzeti Audiovizuális Archívum - NAVA 

 

Magyar Digitális Képkönyvtár

A Magyar Digitális Képkönyvtár az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. A folyamatosan bővülő digitális képgyűjtemény kialakítását a Reneszánsz Év keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium (jogutódja: NEFMI) támogatta.

A képkönyvtár gyűjtőköre - az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl - kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). A reprezentatív válogatás létrehozásakor elsősorban az oktatási, a tudományos és kulturális szempontok dominálnak. Az időről-időre bővülő speciális szolgáltatásokkal támogatjuk a képek kreatív felhasználását és újrahasznosítását.

Kattintson a következő linkre: Magyar Digitális Képkönyvtár

 

Digitális Irodalmi Akadémia - DIA

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) küldetése a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.

A digitális könyvtár teljes életművekből épül fel. A közönség számára nyújtott internetes szolgáltatás tartalmát az eredeti szövegkiadást alapul tekintő, új, javított, hiteles kiadások alkotják. A DIA révén a kortárs magyar irodalom alkotásainak egyre bővülő köre, egységes adatbázisban, ingyenesen érhető el és ismerhető meg a világ bármely pontján.

Kattintson a következő linkre: Digitális Irodalmi Akadémia - Dia

 

 

 Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

 Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet által üzemeltetett adatbázis nyilvántartja a magyarországi könyvtárakat és azok részletes adatait, statisztikáit.

Kattintson a következő linkre: Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer - KSZR

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a falvak, kistelepülések lakói számára közvetíti a hazai könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatásokat. A rendszer megvalósulása révén jelentős esély nyílik arra, hogy a falvak lakossága ugyanahhoz az információ- és dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá, mint a városokban élők. Az országosan elérhető könyvtári szolgáltatások közvetítése - köztük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásai is - a helyi igények szerint könyvtárépület, könyvtári szolgáltató hely, illetve könyvtárbusz működtetése révén valósulhat meg.

A KSZR-nek szolgáltató - a megyei és városi könyvtárak -, illetve szolgáltatást igénybe vevő - községi, könyvtári tevékenységet végző - tagjai vannak, amelyek a könyvtári ellátáshoz szükséges szolgáltatásokat szerződéses megállapodás útján a szolgáltató könyvtártól vehetik igénybe.

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer - Somogy megye: KSZR Somogy megye

 

Országos Széchényi Könyvtár - OSZK

Az Országos Széchényi Könyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye.

A fentiekben sz Országos Széchényi Könyvtár néhány szolgáltatását már ismertettük.

További szolgáltatások megismeréséhez kattintson a következő linkre: Országos Széchényi Könyvtár 

 

 

 Könyvtári Intézet

 A Könyvtári Intézet a könyvtáraknak, a könyvtári rendszernek, a könyvtárosoknak nyújtandó központi szolgáltatások és stratégiai fejlesztések, valamint a könyvtári kutatások központi szakmai intézménye. Munkájában követi a társadalmi változásokat, valamint stratégiai útmutatást nyújt a szakmai kihívásokra adandó válaszok kidolgozására és megvalósítására.

 Kattintson a következő linkre:   Könyvtári Intézet